bild hus 2

August Sverige AB

                                                                                                   M I NI R E N I N G S V E R K

AT-8 upp till 4 personer.

Klicka på bild för förstoring

AT-10 upp till 6 personer.

Klicka på bild för förstoring

AT-12 upp till 8 personer.

Klicka på bild för förstoring

AT-15 upp till 10 personer.

Klicka på bild för förstoring

.Vi visar dig vägen från inspektion till anläggningar i drift. Om du har frågor om hur du ska gå vidare är du välkommen att kontakta oss.

1. Inspektion
Vi kommer för en icke-bindande inspektion, tittar på den befintliga avloppslösningen och tillsammans kommer vi fram till ett minireningsverk som passar dina behov.

2. Ansökan
När ett nytt minireningsverk planeras kan vi hjälpa dig med ansökningsprocessen i kommunen.

3. Installation
När ett tillstånd finns tillgängligt från kommunen, överenskommer vi en tid för leverans och installation av anläggningen.

4. I drift
När anläggningen har grävts ned, anslutits till el och startats har du en tillförlitlig anläggning klar för användning och vi skickar en entreprenadförsäkran om färdigställande till kommunen.