leasingspärrlogo

Enskilt avlopp.

Enskilt avlopp behöver du som inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppssystemet. För att anlägga en ny eller byta en gammal avloppsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken och det är här vi kommer in i bilden. Vi hjälper dig från start till mål!

Vi gör kostnadsfria hembesök och offerter samt ger dig tips och råd för hur du går tillväga och vilken typ av avloppsanläggning och infiltration som passar just dig bäst. Vill du dessutom ha hjälp med det pappersarbete, de ansökningar och den dokumentation som Norrtälje kommun kräver hjälper vi dig gärna med det.