leasingspärrlogo

Markbaserad rening

Denna teknik använder marken för att rena avloppsvattnet. Det finns olika varianter av markbaserad rening men principen är densamma. De markbaserade systemlösningarna bedöms i regel klara normal skyddsnivå med undantag för markbädden som ofta behöver extra fosforrening.