leasingspärrlogo

Serviceavtal för minireningsverk

Vi kan erbjuda er:
Regelbunden service för ert minireningsverk, levererans av flockningsmedel i samband med service och årlig rapport till kommunen (vid behov). Vid varje servicebesök fyller vi i en servicerapport och dokumenterar alla funktioner. Har du tecknat serviceavtal med oss ingår det givetvis telefonsupport vid eventuella driftsstörningar.
och/eller:
extraordinär service, vid behov kontaktar ni oss.
Serviceavtalet kostar inget extra, vi fakturerar alltid för utförd service i efterskott.

Med hjälp av våra fullt utrustade servicebilar kan vi oftast åtgärda eventuella problem/driftsstörningar på plats i samband med servicebesöket. Vi utför service enligt tillverkarens rekommendationer och använder enbart original reservdelar. Vid akuta driftsstörningar erbjuder vi extraordinär service.
Kontakta oss för aktuella priser!